Αξίες

Κεντρικές αξίες της: ο σεβασμός, το ομαδικό πνεύμα, η ανατροπή των καθιερωμένων, η αισιοδοξία, η εμπιστοσύνη, η αναγνώριση και η επιβράβευση.

HEALTH TOOLS