Ακεραιότητα

Καθοδηγούμε τον Εαυτό μας με Ακεραιότητα

Είμαστε υπεύθυνοι: Ο Κώδικας Δεοντολογίας μας βοηθά όλους εμάς στην Perrigo να ενεργούμε με ακεραιότητα και να διασφαλίζουμε τη φήμη της Εταιρείας μας. Περιέχει τα παγκόσμια πρότυπα που πρέπει να ακολουθούμε για να διασφαλίζουμε ότι διατηρούμε τις βασικές μας αξίες και παρέχει αρχές που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μας και μας βοηθούν να πράττουμε το σωστό. Ο κώδικας ισχύει για όλους τους υπαλλήλους, τα στελέχη και τους διευθυντές, καθώς και όσους εργάζονται για λογαριασμό της  Perrigo, όπως οι σύμβουλοι, οι πράκτορες και οι επιχειρηματικοί εταίροι.

Αναμένουμε επίσης από τους προμηθευτές μας να τηρούν τα υψηλά ποιοτικά και ηθικά πρότυπα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε έναν Κώδικα Συμπεριφοράς Προμηθευτών που καθοδηγεί τις πράξεις τους.

HEALTH TOOLS