Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στην  Perrigo θεωρούμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) δεν είναι μόνο εργαλείο αξιολόγησης της επίδρασης των παγκόσμιων εργασιών μας, αλλά και μέτρο αναγνώρισης των προσπαθειών μας να διασφαλίζουμε ότι ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνουμε τα αποτελέσματα είναι εξίσου αποτελεσματικός με τα ίδια τα αποτελέσματα. Έχουμε μια μακρά ιστορία περιβαλλοντικά ορθών και αποτελεσματικών λειτουργιών, ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας και ενεργούς συμμετοχής στις κοινότητες στις οποίες εργαζόμαστε.

Πιστεύουμε στην άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω των Βασικών Αξιών Ακεραιότητας, Σεβασμού και Ευθύνης. Πιστεύουμε ότι οι δεσμεύσεις μας για βιωσιμότητα και η ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε την επίδρασή μας στο περιβάλλον συμβάλλει σημαντικά στην ικανότητά μας να ευημερούμε στο σημερινό επιχειρηματικό τοπίο.

HEALTH TOOLS