Πέντε πυλώνες

Βασικός στόχος της επιτυχίας της Perrigo είναι η σταθερή εστίαση και η υλοποίηση των πέντε στρατηγικών μας πυλώνων - Ποιότητα, Εξυπηρέτηση Πελατών, Καινοτομία, Αποτελεσματικότητα, Διαχείριση Κόστους και Άνθρωποι - οι θεμελιώδεις αρχές που θεωρούμε τις βάσεις της εταιρίας μας.


Ποιότητα

Ενώ η έννοια της ποιότητας είναι πολύ ευρεία, την χαρακτηρίζουμε ως την παροχή στους πελάτες και τους καταναλωτές μας ασφαλών, αποτελεσματικών και αξιόπιστων προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους κάθε φορά.

Παρασκευάζουμε προϊόντα που καταναλώνονται από τις οικογένειες και τους γείτονές μας, καθώς και από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είμαστε ασυμβίβαστοι στις προσδοκίες μας να παραδίδουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στην αγορά. Όλοι στη  Perrigo αναλαμβάνουμε την ευθύνη να διασφαλίζουμε ότι αναπτύσσουμε και παρασκευάζουμε προϊόντα με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα και ότι πληρούμε ή υπερβαίνουμε τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Εξυπηρέτηση πελατών

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών αναφέρεται στο πώς αντιμετωπίζουμε ως Perrigo τους πελάτες μας και πόσο καλά εκπληρώνουμε τις υποσχέσεις μας. Έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες μας και στην προώθηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος υψηλής απόδοσης με ισχυρή δέσμευση στην εξυπηρέτηση των πελατών.

Η ικανότητά μας να προσφέρουμε την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών μας υποστηρίζεται επίσης από τη χρήση διαδικασιών και εργαλείων Lean Sigma και τη δημιουργία σχέσεων με εξωτερικούς προμηθευτές προκειμένου να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του εφοδιασμού.

Καινοτομία

Η καινοτομία αποτελεί σημαντικό μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Οι προσπάθειές μας για καινοτομία επικεντρώνονται στην αξιοποίηση της ικανότητάς μας να αναπτύσσουμε και να παράγουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων χωρίς συνταγή, συνταγογραφούμενα προϊόντα, προϊόντα για βρέφη και φαρμακευτικά συστατικά. Έχοντας τη μοναδική δυνατότητα να αναπτύσσουμε μια ποικιλία διαφορετικών δοσολογικών μορφών, εξετάζουμε ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για να τροφοδοτήσουμε την ανάπτυξή μας.

Διαχείριση Κόστους

Στην Perrigo διαχειριζόμαστε με μεγάλη προσοχή το κόστος παρασκευής των προϊόντων μας καθώς και τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθευόμαστε. Εστιάζοντας στο σωστό και εκτελώντας με τον σωστό τρόπο, κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων μας διασφαλίζοντας την ικανότητά μας να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα υψηλής ποιότητας σε προσιτό κόστος.

Άνθρωποι

Το αποτέλεσμά μας στην Perrigo είναι έργο των ανθρώπων μας. Οι εργαζόμενοί μας προσφέρουν προϊόντα υψηλής ποιότητας, εντοπίζουν οικονομικά αποδοτικές λύσεις, βελτιώνουν τις διαδικασίες μας και υποστηρίζουν τις κοινότητές μας. Για να τους στηρίξουμε, δημιουργούμε ένα περιβάλλον βασισμένο στην ακεραιότητα, τον σεβασμό και την ευθύνη. Προσφέρουμε ανταγωνιστικές αμοιβές και παροχές, καθώς και αναπτυξιακά προγράμματα με στόχο την καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία δημιουργώντας ταλέντα για την υποστήριξη του παγκόσμιου οργανισμού.


HEALTH TOOLS