Περιοδοντίτιδα / Ουλίτιδα

Plak Out Διάλυμα για Στοματικές Πλύσεις
Στοματικό διάλυμα διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 0,12% w/w, για στοματικές πλύσεις
Σειρά: Plak Out