Περιοδοντίτιδα / Ουλίτιδα

Plak Out Gel
Gel διγλυκονικής χλωρεξιδίνης 0,20% w/w, για τοπική εφαρμογή.
Σειρά: Plak Out